ELS PROTOTIPS

Dues plantes pilot instal·lades a Espanya i Grècia

Durant el projecte es dissenyarà, construirà i posarà en funcionament un prototip en dues instal·lacions europees amb diverses fonts de biogàs per validar la tecnologia i demostrar-ne la solidesa en diferents condicions.

Els resultats de la operació en totes dues instal·lacions es faran servir per validar un model matemàtic que permeti l’escalat de tota la planta, així com la possibilitat de transferir la tecnologia a altres instal·lacions semblants.

Operació del prototip a Cadis

En primer lloc, el prototip s’instal·larà a l’abocador de Miramundo-Los Hardales, situat a Cadis (Espanya). En aquest cas, la instal·lació constarà de dos equips principals: un bioreactor de nitrificació que s’alimentarà mitjançant lixiviat d’abocador i un filtre biopercolador anòxic que s’alimentarà mitjançant l’efluent del bioreactor de nitrificació i el biogàs dels pous de l’abocador.

El prototip es posarà en funcionament durant 12 meses amb l’objectiu de recopilar informació per a l’optimització de la tecnologia, la cerca dels límits de la tecnologia, així com la definició d’estratègies de control avançades.

Operació del prototip a Atenes

El prototip es traslladarà des de Cadis fins a una planta de gestió de residus sòlids urbans a Atenes (Grècia), on es posarà en funcionament durant 12 mesos més. Aquesta mesura està destinada a obtenir informació sobre el rendiment de la tecnologia de Biogasnet en un escenari diferent.

En aquest cas, la planta, situada a l’Àtica, s’ampliarà amb un rentador per dur a terme l’absorció d’amoni en aigua, la qual es farà servir per alimentar el bioreactor de nitrificació.