ELS SOCIS

Socis de tot el sector amb gran experiència i coneixement

El consorci del projecte BIOGASNET consta de 5 socis a Espanya i 1 a Grècia, que cobreixen tota la cadena de valor, des d’universitats, centres de recerca i tecnològics fins a usuaris finals. Tots els socis tenen una gran experiència i unes importants capacitats que permetran que el projecte BIOGASNET compleixi satisfactòriament els objectius definits i la seva futura explotació.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – Barcelona Tech

La Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) és una institució pública d’investigació i ensenyament superior en els camps de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia i una de les principals universitats tècniques a Europa. Dins la UPC, al seu Campus de Manresa, el grup de recerca BIOGAP (Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors) compta amb una experiència de més de 15 anys en els tractaments amb gas biològic i ha esdevingut en els darrers anys un referent pel que fa a l’aplicació de tècniques biològiques per solucionar un ampli ventall de problemàtiques ambientals. La UPC  posseeix una extensa experiència en l’ús de biofiltres pel tractament de diferents tipus de contaminants gasosos orgànics i inorgànics així com en la caracterització d’aquests dispositius tant des d’un punt de vista teòric com pràctic. LA  UPC és l’entitat coordinadora del projecte i participa en totes les accions del projecte, supervisant el funcionament del prototip en totes les plantes.

Dr. Xavier Gamisans 

Dr. en Enginyeria Química, és professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya i subdirector de recerca a l’Escola d’Enginyeria de Manresa. També és el responsable del Centre d’Investigació de recursos sostenibles intel·ligents. És el coordinador científic del projecte LIFE Biogasnet.

Dr. Concepción Lao 

Professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya, docent de química i química analítica i de sostenibilitat. La seva activitat investigadora se centra en el camp de la biotecnologia ambiental. En els darrers anys s’ha especialitzat en l’ús de processos biològics per a diverses aplicacions ambientals.

Dr. Antonio David Dorado 

Dr. en Enginyeria Química. És professor ajudant a la UPC i investigador en tecnologies ambientals i bioprocessos, concretament en l’ús de sistemes biològics per a la valorització de residus. Té una àmplia experiència en l’estudi de fenòmens de transport interfacial i en la modelació avançada de simulació de processos biològics.

Dr. M. Montserrat Sole 

Professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya, impartint assignatures dins del grau en Enginyeria Química i en el Màster en Enginyeria en Recursos Naturals. La seva activitat investigadora se centra en l’àmbit de la biotecnologia ambiental. S’ha especialitzat en l’ús de processos biològics per a diverses aplicacions.

Ismael Chaguaceda

Graduat en Biotecnologia i Màster en bioenginyeria. Doctorant en Recursos Naturals i Medi  Ambient a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la UPC. El seu principal àmbit de recerca està relacionat amb la caracterització de biofilms de bacteris oxidants amb sofre en sistemes aeròbics i anòxics. És coordinador de projectes assitent del BIOGASNET, donant suport en tàsques tècniques i de difusió.

Centre Tecnològic Eurecat

Eurecat és el Centre Tecnològic de Catalunya i proporciona tecnologia diferencial i experiència als sectors industrials i empresarials. Dues unitats d’Eurecat participen en el projecte: la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental, centrada en la gestió i valorització de residus, eficiència energètica, estratègies d’economia circular i avaluació d’impacte ambiental; i la Unitat d’Aigua, Aire i Sòl, centrada en les tecnologies de tractament de l’aigua, la remediació i l’avaluació de riscos del sòl i les aigües subterrànies, i el control i tractament de l’aire. Eurecat participa en el projecte supervisant el prototip i avaluant el creixement de biomassa i les rutes d’adaptació i valorització dels subproductes obtinguts.

Dr. Frederic Clarens

Dr. en química, és el responsable de la Unitat de Waste, Energy & Environmental Impact d’Eurecat. Amb més de 12 anys d’experiència en projectes d’R+D nacionals i internacionals, les seves tasques se centren en la implementació de principis d’economia circular i avaluacions de sostenibilitat mitjançant metodologies de cicle de vida i costos del cicle de vida.

Dr. Xavier Martínez

Dr. en Química Ambiental, és el cap de la Unitat de Water, Air and Soil d’Eurecat.  El seu focus de recerca principal són les tecnologies de separació, especialment les membranes, per al tractament de l’aigua i la recuperació valuosa de compostos. Té una àmplia experiència com a coordinador de projectes d’R+D a nivell regional i europeu.

Dr. Carolina Ramírez

Dr. en Ciències, Química i en Enginyeria Química, va realitzar pràctiques de recerca a ENSIACET i EBRI. Treballa com a investigadora a Eurecat i actualment participa a l’Àrea de Sostenibilitat treballant en temes com la minimització de residus industrials, la reutilització i la valorització i optimització de processos industrials.

Dr. Sandra Meca

Dr. en Química Analítica per la Universitat Tècnica de Catalunya. És investigadora de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat i té una gran experiència en valorització de residus, processos químics, tractament d’aigües, migració de contaminants, modelatge químic i anàlisi químic. Participa en projectes d’I + D finançats per l’administració pública.

Marina Presas

Periodista especialitzada en comunicació científica i tecnològica, graduada a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Té una àmplia experiència en la definició i execució d’estratègies de comunicació i difusió durant tot el cicle de vida del projecte i liderant els WPs de Difusió i Comunicació de projectes finançats per la UE.

Míriam Vendrell

Periodista especialitzada en cultura i societat, graduada a la Universitat Autònoma de Catalunya (Barcelona). Té experiència en estratègies de comunicació i difusió durant tot el cicle de vida del projecte i ha participat en tasques de difusió i comunicació de projectes finançats per la UE.

Universitat de Cadis (UCA)

La Universitat de Cadis, fundada el 1979, compta amb un Grup de Recerca de Reactors Biològics i Enzimàtics, centrat en el camp del biotractament d’emissions gasoses i la dessulfuració de biogàs que investiga biodessulfuració i biofiltració de gasos efluents, entre altres àrees de recerca. La UCA dirigirà les accions relacionades amb el funcionament del prototip a la planta d’abocador i les activitats de xarxa.

Dr. Martín Ramírez 

Enginyer químic i doctor en el programa de Ciències i Tecnologia de la Química, és professor associat al Departament d’Enginyeria Química i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Cadis (UCA). Treballa en biodesulfurització i biofiltració de gasos dels efluents, principalment biogàs. És líder del projecte BIOGASNET de l’equip UCA.

Prof. Dr. Domingo Cantero 

Llicenciat en Química, Màster i doctorat en enginyeria química, és professor al Departament d’Enginyeria Química i Tecnologia dels Aliments de la UCA. La seva recerca s’ha centrat en la biodesulfurització i biofiltració dels efluents gasosos. Al projecte BIOGASNET supervisa el funcionament del prototip i les activitats de gestió.

Dr. Gema Cabrera

Dr. en el programa de processos d’enginyeria industrial, per la UCA i professora associada al Departament d’Enginyeria Química i Tecnologia d’Aliments de la UCA. La seva recerca s’ha centrat en la bioremediació de metalls pesats i els mitjans contaminats amb hidrocarburs i la bioproducció de productes de valor afegit. Supervisa el funcionament del prototip i les activitats de difusió del projecte.

Prof. Dr. José Manuel Gómez

Dr. en Química, és professor al Departament d’Enginyeria Química i Tecnologia dels Aliments de la UCA. Té experiència en el camp de la biodesulfurització i biofiltració de gasos dels efluents, sobre la bioremediació de metalls pesats i mitjans contaminats amb hidrocarburs i bioproducció de productes de valor afegit. En el projecte, la seva tasca està relacionada amb la sensibilització pública i la difusió dels resultats.

Dr. Antonio Valle

Llicenciat en Biologia i doctor en Ciències Químiques i Tecnològiques. És professor adjunt al Departament de Biomedicina, Biotecnologia i Salut Pública de la UCA. La seva recerca està centrada en l’ús de microorganismes modificats genèticament per obtenir productes valuosos i la caracterització de comunitats microbianes en biorreactors. Al projecte, analitza les poblacions microbianes dels bioreactors.

Sandra Torres

Graduada en Biotecnologia i Màster en el programa Agroalimentari. Està realitzant els estudis de doctorat al programa de Recursos Agroalimentaris del Departament d’Enginyeria Química i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Cadis (UCA). El seu tema de treball és la biodesulfurització i la biofiltració de gasos dels efluents, principalment el biogàs. És la responsable del funcionament del prototip del projecte BIOGASNET a l’equip UCA.

Javier Palomares

Graduat en Biotecnologia. Ha realitzat diversos treballs d’investigació sobre els lixiviats amb microalgues, la producció de biogàs i el cultiu de microalgues. El seu principal tema de treball es basa en la biodesulfuració i la biofiltració de gasos efluents, principalment biogàs. És l’assistent de l’operació del prototip del projecte BIOGASNET a l’equip UCA.

Universitat Tècnica Nacional d’Atenes (NTUA)

La NTUA, fundada el 1836, és la institució acadèmica més prestigiosa de Grècia. La Unitat de Ciència i Tecnologia Ambientals de NTUA ha implementat més de 150 projectes finançats per la UE i té una gran experiència en la gestió de residus sòlids i aigües residuals. NTUA lidera les activitats que es desenvolupen a Grècia i participa en accions de seguiment i difusió.

Prof. Maria Loizidou

Líder de la Unitat de Ciència i Tecnologia Ambientals (UEST), ha estat professora de temes especialitzats en química, sistemes de protecció ambiental i gestió del medi ambient. És consultora mediambiental de ministeris, comunitats, municipis i empreses privades. És la responsable científica del projecte BIOGASNET en nom de NTUA.

Prof. Konstantinos Moustakas

Investigador i personal de laboratori sènior de NTUA. Té una àmplia experiència en el camp de la gestió, experiència administrativa i científica, havent participat en més de 60 projectes relacionats amb els residus en més de 15 països. Està involucrat en la gestió del projecte, incloent-hi els problemes de gestió, administratius, financers i de comunicació.

Dr. Dimitris Malamis

Investigador principal i enginyer ambiental, actualment és investigador associat a l’Escola d’Enginyeria Química de la NTUA, especialitzat en la gestió de residus sòlids. Ha participat en la implementació de més de 40 projectes de recerca nacionals i europeus. És el punt de contacte de totes les accions i qüestions tècniques del projecte en nom de NTUA.

AERIS

AERIS és una empresa spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb una àmplia experiència en processos industrials de tractament de gasos. L’activitat principal d’AERIS és el desenvolupament i venda d’equips de base biològica per purificar l’aigua industrial i els gasos contaminats i produir i aprofitar energia de residus sòlids. El disseny complet del prototip serà realitzat per AERIS, en estreta col·laboració amb els socis de BIOGASNET. AERIS és la responsable de l’avaluació econòmica de la tecnologia i de la seva comercialització al mercat.

Dr. Óscar J. Prado 

Director d’AERIS, és doctor en Ciències i Tecnologia Ambientals, obtingut amb honors. Les seves àrees d’expertesa inclouen el disseny i el funcionament de reactors biològics per a la producció de biomassa i productes relacionats i per a la degradació de contaminants. Té una àmplia experiència en la gestió i desenvolupament de projectes nacionals i europeus. Està involucrat en la gestió del projecte BIOGASNET.

Dr. Albert Bartrolí 

Enginyer Químic i Doctorat en Ciències Ambientals. Té més de 15 anys d’experiència en el camp del disseny i manteniment de sistemes biològics per a la producció de biomassa, tant a escala de laboratori com de pilot. En el projecte BIOGASNET dirigeix ​​el disseny i la construcció del prototip.

Dr. Josep Torà

Enginyer químic i doctor en ciències ambientals. Compta amb una àmplia experiència en els camps del disseny i manteniment de reactors biològics i psicoquímics per a diferents aplicacions a escala comercial i industrial. En el projecte participa en el disseny i la construcció dels llocs demostratius.

Katarzyna Budkiewicz

Enginyera Civil, compta amb 10 anys d’experiència en el disseny de reactors biològics per a diferents aplicacions a escala industrial i pilot. En el projecte està involucrada en el disseny dels prototips.

Dr. Raquel Montes

Enginyera Química i doctora en Química. Compta amb més de 5 anys d’experiència en el desenvolupament de sistemes analítics automatitzats en temps real per a la supervisió ambiental i de la indústria. Està involucrada tant en la tècnica com en la gestió del projecte BIOGASNET.

Bioreciclaje de Cádiz

Bioreciclaje de Cádiz és una empresa privada que gestiona els residus sòlids urbans de 34 municipis de la província de Cadis. Aquesta empresa proporciona les seves instal·lacions per al desenvolupament del projecte LIFE BIOGASNET i també participa en altres accions i tasques, com ara l’avaluació prèvia i el seguiment del projecte, a més de difondre els seus resultats.

Juan Jesús Ortega 

Llicenciat en Biologia per la Universitat de Sevilla amb 21 anys d’experiència en el sector de residus. Des del 2012, és el Director de Projectes a Bioreciclaje de Cádiz S.A. i representant de GS Inima Environment S.A.

Francisco Quintana 

Tècnic superior en sistemes automàtics i programables i tècnic especialista en instal·lacions elèctriques amb 40 anys d’experiència en el sector de residus. Treballa a Bioreciclaje de Cádiz S.A. des del 1982. Actualment treballa com a assessor de la Direcció Tècnica de l’empresa.