Instal·lació i funcionament del prototip a la planta de Cadis

En funcionament durant 12 mesos al complex ambiental de Miramundo-Los Hardales

El prototip instal·lat a Cadis (Espanya) consta de dos equipaments principals: un bioreactor de nitrificació, alimentat per lixiviats de la planta, i un filtre anòxic, que està alimentat per l’efluent del bioreactor de nitrificació i el biogàs dels pous de l’abocador.

L’objectiu principal d’aquesta operació és recollir informació per a l’optimització de la tecnologia, la recerca dels límits de la tecnologia, així com la definició d’estratègies de control avançades. El prototip funcionarà durant 12 mesos al complex ambiental i la planta de residus de Miramundo-Los Hardales i després es traslladarà a una planta de gestió de residus sòlids municipals a Atenes (Grècia).

La instal·lació del prototip permet mostrar la robustesa de la tecnologia desenvolupada permetent obtenir un subproducte d’interès (sofre elemental) a més de reduir la quantitat de lixiviats generats en el procés d’abocament.

Operació del prototip a Atenes

DESCOBREIX MÉS SOBRE LIFE BIOGASNET

AMB EL PÒSTER DEL PROTOTIP

Complex ambiental Miramundo-Los Hardales

El Complex Ambiental Miramundo-Los Hardales és un abocador de residus sòlids urbans situat a Medina Sidonia (Cadis), que està gestionat i explotat per Bioreciclaje de Cádi i propietat de l’entitat pública “Ente Provincial Consorcio Bahía de Cádiz”.

Actualment, a l’abocador de Miramundo-Los Hardales no es realitza cap aprofitament energètic del biogàs, per la qual cosa el biogàs extret es crema. Aquest complex està format per una Planta de Tractament i Compostatge de Residus i un Dipòsit Controlat.