EL PROJECTE

Sistema sostenible, rendible i respectuós amb el medi ambient, de purificació de biogàs

LIFE BIOGASNET dóna a conèixer una tecnologia rendible i amb baixes emissions de carboni per a la transformació del biogàs per tal de promoure’n l’ús com a font d’energia sostenible i reduir la petjada de carboni del cicle energètic que promou el concepte d’economia circular.

LIFE BIOGASNET promou una tecnologia innovadora per a la dessulfuració de biogàs amb l’acoblament d’un bioreactor de nitrificació amb un filtre biopercolador anòxic de fase gas o un biodepurador anòxic.

La tecnologia que es desenvoluparà durant el projecte presentarà potencialsavantatges mediambientals en comparació amb les pràctiques actuals, atès que pot reduir la petjada mediambiental fins a un 55 % disminuint les emissions de diòxid de carboni, així com la generació de residus i, addicionalment, permet obtenir una matèria primera secundària apta per ser valoritzada.

Inici del projecte: Setembre 2019 – Final del projecte: Març 2023

Finançat per: LIFE Programme

Promoció de l'ús del biogàs com a energia sostenible

Objectius

Demostrar la viabilitat i promoure l’aplicació d’una tecnologia nova i versàtil per a la dessulfuració de biogàs: 

Acoblament d’un bioreactor de nitrificació i un filtre biopercolador anòxic de fase gas o un biodepurador anòxic.

Promoure una economia sostenible, amb baixes emissions de carboni i tecnològicament avançada: 

El procés biològic avançat implica una reducció de la petjada de carboni en comparació amb les tecnologies tradicionals.

Quantificar l’impacte econòmic de la tecnologia: 

En termes d’estalvi de consum de reactius i producció d’energia.

Promoure tecnologies competitives i d’ús eficient dels recursos: 

Bioprocessos fiables, sòlids i amb baixes emissions de carboni en comparació amb les tècniques fisicoquímiques.

Obtener un flujo de biogás de alto contenido energético con concentraciones de sulfuro de hidrógeno:

Inferiores al límite recomendado por los fabricantes de plantas de cogeneración.

Reduir la generació de residus:

Reducció de la producció de lixiviat als abocadors mitjançant l’ús de lixiviat ric en amoníac procedent d’abocadors com a font de nitrit/nitrat per a la dessulfuració autotròfica.

Promoure l’aplicació de polítiques i estratègies mediambientals:

El projecte minimitza l’impacte mediambiental de les emissions o la combustió de biogàs en torxes.

Produir matèries primeres secundàries:

Subproductes d’alt valor afegit a partir de residus.