Projecte LIFE BIOGASNET

Sistema sostenible de purificació de biogàs en abocadors i plantes de tractament de residus sòlids urbans

LIFE BIOGASNET pretén donar a conèixer una nova tecnologia rendible i respectuosa amb el medi ambient per a la dessulfuració de biogàs basada en processos biològics i que permeti obtenir biogàs d’alta qualitat i subproductes finals d’alt valor afegit .

El projecte se centra a promoure la producció d’energies renovables mitjançant el concepte d’economia circular: reduir la generació de residus, reduir la petjada de carboni del procés de dessulfuració i produir matèries primeres secundàries, com ara sofre elemental i sulfat d’amoni.

Més informació

Mesures clau

  • Avaluació preliminar
  • Disseny, construcció i instal·lació d’un prototip
  • Operació en dos emplaçaments
  • Pla de negoci, plans de replicació i transferibilitat

Objectius

  • Reduir la generació de residus
  • Promoure una economia sostenible, amb baixes emissions de carboni i tecnològicament avançada
  • Promoure tecnologies competitives i que facin un ús eficient dels recursos
  • De residus a recursos

Consorci

El projecte LIFE BIOGASNET està liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i cinc socis més que participen en el projecte: un centre tecnològic (Eurecat), dues universitats públiques (la Universitat de Cadis i la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes), una empresa d’enginyeria (AERIS Tecnologías Ambientales SL) i un usuari final (BIORECICLAJE de Cádiz SA).

Descobreix el consorci