En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web https://www.biogasnet.eu és FUNDACIÓ EURECAT, la informació identificativa de la qual és la següent:

  • Domicili social: Av. Universitat Autònoma, 23
  • Codi postal: 08290
  • Poble/Ciutat: Cerdanyola del Vallès
  • Província: Barcelona
  • CIF: G66210345
  • E-mailinfo@eurecat.org

Dades registrals: Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2826.

1.  Accés al lloc web:

Aquest avís legal regula l’accés i l’ús del lloc web per part dels Usuaris i té com a objectiu informar sobre els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general a tots els usuaris d’Internet.

Qualsevol persona que accedeixi o utilitzi el lloc web es considera usuari i accepta, sense reserves de cap mena, totes i cadascuna d’aquestes condicions generals, així com d’altres condicions especials que, si s’escau, regeixen l’ús del portal o del serveis que hi estan vinculats.

L’usuari ha de llegir atentament l’avís legal i les polítiques de privadesa i cookies quan tingui intenció d’utilitzar el lloc web, ja que FUNDACIÓ EURECAT es reserva el dret de fer, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del seu lloc web. Si no accepteu les condicions d’accés i ús, abstingueu-vos d’utilitzar el lloc web i el seu contingut.

2.  Ús del lloc web:

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, així com de la informació relativa als seus serveis i / o activitats, complint amb la normativa aplicable, l’ètica i les bones pràctiques generalment acceptades i la llei i l’ordre, les condicions d’accés i ús. i qualsevol altra condició establerta al lloc web.

A més, l’usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·legals, prohibits en aquest document, que puguin ser perjudicials per als drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, desactivar, sobrecarregar, deteriorar o evitar l’ús normal del contingut (maquinari i programari) d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet en general.

3. Funcionament del lloc web:

En cas d’incompliment de les condicions de l’Avís Legal, o de les Polítiques de Privacitat i Cookies, FUNDACIÓ EURECAT es reserva el dret de limitar, suspendre i / o excloure l’accés al seu lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al respecte. FUNDACIÓ EURECAT farà tot el possible per mantenir el lloc web en bon estat de funcionament, evitar fallades, reparar-les i mantenir el contingut actualitzat. No obstant això, FUNDACIÓ EURECAT no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l’accés al lloc web ni l’absència d’errors en el contingut.

4. Responsabilitat:

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que pugui fer de qualsevol informació o mecanisme del lloc web.

FUNDACIÓ EURECAT no serà responsable dels danys al maquinari i / o programari de l’Usuari que poguessin derivar-se de l’accés i ús del lloc web. De la mateixa manera, no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin ocasionar-se per l’accés i / o ús de la informació del lloc web, i específicament de les que es poguessin produir en sistemes informàtics o de virus / atacs informàtics, bloquejos, interrupcions, absència o defectes de connectivitat i / o Internet.

L’usuari serà responsable dels danys i / o pèrdues que FUNDACIÓ EURECAT pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què es troba sotmès a través d’aquest Avís Legal, la normativa aplicable i les Polítiques de privadesa i cookies.

5. Política sobre enllaços:

a) Enllaç web:

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure un enllaç a aquest lloc web han de complir la legislació vigent i no poden allotjar continguts inadequats, il·legals, pornogràfics, violents, etc.

FUNDACIÓ EURECAT no serà en cap cas responsable del contingut d’aquest lloc web, ni promocionarà, garantirà, supervisarà ni recomanarà el contingut en ell.

Si el lloc web que enllaça incompleix algun dels aspectes anteriors, estarà obligat a eliminar l’enllaç immediatament.

b) Enllaç web:

Aquest lloc web pot incloure enllaços a llocs web de tercers que permetin a l’usuari accedir-hi. No obstant això, FUNDACIÓ EURECAT no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que l’Usuari serà responsable d’acceptar i verificar l’accés cada vegada que es connecti.

Aquests enllaços o mencions tenen un ús que no implica el suport, aprovació, comercialització o cap relació d’aquest lloc web i de les persones o entitats propietàries del lloc on es troben.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial del contingut:

FUNDACIÓ EURECAT, o els seus llicenciadors, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut del lloc web, entenent-se tots els dissenys, bases de dades, programes informàtics subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que componen el lloc web. (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, disseny, etc. Les marques comercials i els noms comercials (“signes distintius”) són propietat de FUNDACIÓ EURECAT o dels llicenciadors.

L’ús del lloc web per part de l’Usuari no implica la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial. L’Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o signes distintius de qualsevol manera, tret que s’atorgui l’autorització del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès.

FUNDACIÓ EURECAT, o els seus llicenciadors, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut del lloc web, entenent-se tots els dissenys, bases de dades, programes informàtics subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que componen el lloc web. (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, disseny, etc. Les marques comercials i els noms comercials (“signes distintius”) són propietat de FUNDACIÓ EURECAT o dels llicenciadors.

L’ús del lloc web per part de l’Usuari no implica la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial. L’Usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o signes distintius de qualsevol manera, tret que s’atorgui l’autorització del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès.

7. Legislació aplicable:

L’avís legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.

Qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al lloc web serà sotmès als jutjats o tribunals corresponents per a la seva resolució d’acord amb la normativa de consumidors i usuaris.

8. Contacte:

Per a qualsevol pregunta o comentari sobre aquest avís legal, podeu contactar amb nosaltres a legal@eurecat.org.