Ομάδα Έργου

 

Η κοινοπραξία του BIOGASNET απαρτίζεται από 5 εταίρους από την Ισπανία και 1 από την Ελλάδα, καλύπτοντας όλη την αξιακή αλυσίδα, από πανεπιστήμια, ερευνητικά/τεχνολογικά κέντρα, και τελικούς χρήστες. Όλοι οι εταίροι έχουν άριστη εμπειρία και ισχυρό υπόβαθρο, ώστε να εξασφαλίσουν για το πρόγραμμα BIOGASNET επιτυχή εκπλήρωση των καθορισμένων στόχων καθώς και της μελλοντικής του αξιοποίησης.

The Polytechnic University of Catalonia (UPC) – Barcelona Tech

To Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα έρευνας και ανώτερης εκπαίδευσης στα αντικείμενα της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής, των επιστημών και τεχνολογίας, και ένα από τα ηγετικά πολυτεχνικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Εντός του UPC, η ερευνητική  ομάδα BIOGAP (Biological treatment of gaseous pollutants and odours) διαθέτει εμπειρία, πλέον των 15 ετών, σε θέματα βιολογικής επεξεργασίας αερίων. Αυτό έχει επιτρέψει στην ομάδα να αναπτύξει μία καινοτόμο τεχνολογία αποθείωσης. Το UPC είναι ο ανάδοχος ο οποίος θα συντονίσει το πρόγραμμα, και θα συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του έργου, επιβλέποντας πρότυπες λειτουργίες σε όλες τις τοποθεσίες.

Dr. Xavier Gamisans 

PhD στη Χημική Μηχανική, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο UPC και αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας στο Manresa School of Engineering. Επίσης, είναι υπεύθυνος του Smart Sustainable Resources Research Centre. Είναι επιστημονικός συντονιστής του προγράμματος BIOGASNET.

Dr. Concepción Lao 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο UPC, διδάσκει Χημεία, Αναλυτική Χημεία και Αειφορία. Η ερευνητική της δραστηριότητα είναι επικεντρωμένη στον τομέα της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας. Κατά τα τελευταία χρόνια, έχει εξειδικευτεί στην χρήση βιολογικών διεργασιών για μία σειρά από περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Dr. Antonio David Dorado 

PhD στην Χημική Μηχανική, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο UPC, και ερευνητής στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και βιοδιεργασίες, ειδικά στην χρήση βιολογικών συστημάτων για την διατίμηση των αποβλήτων. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην μελέτη Φαινομένων Μεταφοράς διαμέσου επιφανειών και στην προηγμένη προσομοίωση μοντελοποίησης βιολογικών διεργασιών.

Dr. M. Montserrat Sole 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο UPC, διδάσκει αντικείμενα εντός του προπτυχιακού προγράμματος των Χημικών Μηχανικών, και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανική των Φυσικών Πόρων. Η ερευνητική της δραστηριότητα είναι επικεντρωμένη στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας. Διαθέτει εξειδίκευση στην χρήση βιολογικών διεργασιών για μία ποικιλία περιβαλλοντικών εφαρμογών.

Ismael Chaguaceda

Πτυχίο στην Βιοτεχνολογία και Μεταπτυχιακό στη Βιολογική Μηχανική. Είναι διδακτορικός φοιτητής στο αντικείμενο των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Manresa School of Engineering του UPC. Το κύριο ερευνητικό του αντικείμενο σχετίζεται με τον χαρακτηρισμό βιοφίλμ θειο-οξειδωτικών βακτηρίων, σε αεροβικά και ανοξικά συστήματα. Είναι Αναπληρωτής Συντονιστής Έργου του προγράμματος BIOGASNET,  παρέχοντας στήριξη σε εργασίες τεχνογνωσίας και διάδοσης.

Eurecat Technology Centre 

Το Eurecat συνιστά το ηγετικό Τεχνολογικό Κέντρο της Καταλονίας παρέχοντας στο βιομηχανικό και επιχειρηματικό τομέα τεχνολογία και προηγμένη εμπειρία.  Το έργο περιλαμβάνει τη συμμετοχή δύο Μονάδων του Eurecat: της μονάδας αποβλήτων, ενέργειας & περιβαλλοντικού αντίκτυπου, η οποία επικεντρώνεται σε διαχείριση αποβλήτων και διατίμηση, ενεργειακή απόδοση, στρατηγικές κυκλικής οικονομίας, απορρύπανση εδαφών και υπόγειων υδάτων και αξιολόγηση ρίσκου, παρακολούθηση και επεξεργασία αερίων. Η Eurecat συμμετέχει στο έργο επιβλέποντας το πρωτότυπο σύστημα και αξιολογώντας ζητήματα ανάπτυξης βιομάζας –  προσαρμογής και αξιοποίησης των παραγόμενων παραπροϊόντων.

Dr. Frederic Clarens

PhD στην Χημεία, είναι επικεφαλής της μονάδας αποβλήτων ενέργειας & περιβαλλοντικού αντίκτυπου του Eurocat. Με περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας σε εθνικά και διεθνή R&D προγράμματα, οι τωρινές δραστηριότητές του εστιάζονται στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, και στις αξιολογήσεις αειφορίας, μέσω των μεθοδολογιών των Κύκλων Ανάλυσης Ζωής και Κύκλων Ανάλυσης Κόστους.

Dr. Xavier Martínez

PhD στην Περιβαλλοντική Χημεία είναι Επικεφαλής της μονάδας νερού, εδάφους και αέρα του Eurocat. Η έρευνά του εστιάζεται στην τεχνολογία διαχωρισμών, ειδικά στις μεμβράνες, με σκοπό την διαχείριση του νερού και την ανάκτηση πολύτιμων χημικών ενώσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως συντονιστής ερευνητικών έργων και έργων καινοτομίας  σε περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Dr. Carolina Ramírez

PhD στις φυσικές επιστήμες, χημικός και κάτοχος μεταπτυχιακού στην χημική μηχανική, διεξάγοντας ερευνητικές πρακτικές ασκήσεις στα ENSIACET and EBRI. Εργάζεται ως ερευνήτρια στη Eurocat, και τώρα ασχολείται με την Αειφορία, δουλέυοντας σε αντικείμενα όπως η ελαχιστοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και διατίμηση, καθώς και στην βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών.

Dr. Sandra Meca

MSc στην Αναλυτική Χημεία και PhD από το Technical University of Catalonia. Είναι ερευνήτρια στον τομέα Αειφορίας του Eurocat και έχει ισχυρή εμπειρία στην διατίμηση των υδάτων, στις χημικές διεργασίες, στην διαχείριση λυμάτων, μετανάστευση ρύπων, χημική μοντελοποίηση και χημική ανάλυση. Συμμετέχει σε I+D προγράμματα τα οποία λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

Marina Presas

Δημοσιογράφος εξειδικευμένος στην επικοινωνία της Επιστήμης και Τεχνολογί, αποφοίτησε στο University Pompeu Fabra (Barcelona). Έχει εμπειρία στον καθορισμό και διξαγωγή στρατηγικών επικοινωνίας και διάδοσης μέσω του κύκλου ζωής του έργου, ενώ ηγείται τα Working Programmes Διάδοσης και Επικοινωνίας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Míriam Vendrell

Δημοσιογράφος εξειδικευμένος στην Κουλτούρα & Κοινωνία, αποφοίτησε από το Autonomous University of Catalonia (Barcelona). Διαθέτει εμπειρία σε στρατηγικές επικοινωνίας και διάδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και έχει συμμετάσχει σε εργασίες Διάδοσης και Επικοινωνίας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

University of Cadiz (UCA)

Το Πανεπιστήμιο του Cadiz – ιδρύθηκε το 1979 – μετρά με μία ομάδα έρευνας Βιολογικών και Ενζυματικών Αντιδραστήρων, εστιασμένη στον τομέα της βιοεπεξεργασίας αερίων εκπομπών και αποθείωσης βιοαερίου, ερευνώντας στην αποθείωση και βιοδιήθηση των εκρρεόντων αερίων, ανάμεσα σε άλλα πεδία έρευνας. Το UCA θα ηγηθεί δράσεων σχετιζομένων με τη λειτουργία των προτύπων εντός των μονάδων ΧΥΤΑ, καθώς και την εκτέλεση δράσεων Διασύνδεσης.

Dr. Martín Ramírez 

Χημικός Μηχανικός και κάτοχος PhD στο πρόγραμμα χημικής επιστήμης και τεχνολογίας, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα χημικής μηχανικής και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου του Cadiz (UCA). Εργάζεται στη βιοαποθείωση και στη βιοδιήθηση αερίων εκροών, κυρίως βιοαερίου. Ηγείται της ομάδας του UCA η οποία συμμετέχει στο BIOGASNET.

Prof. Dr. Domingo Cantero 

BS στην Χημεία, MS and PhD στη Χημική Μηχανική, είναι Καθηγητής στο τμήμα Χημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Τροφίμων στο UCA. Η έρευνά του έχει εστιάσει στην βιοαποθείωση και στην βιοδιήθηση αερίων εκροών. Στο πρόγραμμα BIOGASNET επιβλέπει την λειτουργία του προτύπου και των διαχειριστικών δράσεων.

Dr. Gema Cabrera

PhD στο πρόγραμμα Βιομηχανικών Τεχνικών Εργασιών, στο UCA και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Χημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Τροφίμων του UCA. Η έρευνά της εστιάζει στη βιοαποκατάσταση μέσων ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες και στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Θα επιβλέψει την λειτουργία του πρωτότυπου συστήματος και τις δράσεις δημοσιοποίησης.

Prof. Dr. José Manuel Gómez

MSc στη Χημεία, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Τροφίμων του UCA. Έχει εμπειρία στον τομέα της βιοαποθείωσης και βιοδιήθησης αερίων εκροών, στη βιοαποκατάσταση μέσων ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες την παραγωγή προϊόντων αυξημένης αξίας. Στο έργο θα ασχοληθεί με τη διάδοση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Dr. Antonio Valle

BS στη Βιολογία και PhD στις επιστήμες Χημείας και Τεχνολογίας. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Βιοϊατρικής, Βιοτεχνολογίας και Δημόσιας Υγείας του UCA. Η έρευνά του εστιάζει στην χρήση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών προς ανάκτηση πολύτιμων προϊόντων, και στον χαρακτηρισμό μικροβιακών κοινοτήτων σε βιοαντιδραστήρες. Στο πρόγραμμα, πραγματοποιεί αναλύσεις στους μικροβιακούς πληθυσμούς βιοαντιδραστήρων.

Sandra Torres

BS στην Βιοτεχνολογία και MSc στον αγρο-διατροφικό τομέα. Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο του Cadsiz (UCA). Το αντικείμενο της εργασίας της είναι η βιο-αποθείωση και ο καθαρισμός αερίων, κυρίως του βιοαερίου. Είναι το άτομο που θα είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του πρωτότυπου συστήματος του έργου BIOGASNET εκ μέρους του UCA.

Javier Palomares

Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη βιοτεχνολογία. Διενεργεί έρευνα στην επεξεργασία λυμάτων με μικροφύκη, στην παραγωγή βιοαερίου και στην καλλιέργεια μικροφυκών. Το θέμα του έργου του είναι η βιολογική αποθείωση και η βιοδιήθηση αερίων από λύματα, κυρίως βιοαερίου. Επιτελεί καθήκοντα βοηθού στη λειτουργία του πρωτοτύπου του έργου BIOGASNET στην ομάδα UCA

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Το ΕΜΠ (NTUA)  – ιδρύθηκε το 1836 – είναι το πλέον υψηλού κύρους ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας. Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (UEST), είναι μία ερευνητική μονάδα, υπαγόμενη στην Σχολή Χημικών Μηχανικών του ιδρύματος. Το UEST έχει φέρει εις πέρας άνω των 150, Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, Προγραμμάτων, τα οποία σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ενώ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση στερεών/υδατικών αποβλήτων, προωθώντας καινοτόμες και πρωτότυπες τεχνολογίες και τεχνικές.

Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου

Επικεφαλής της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (UEST) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έχει υλοποιήσει ως επιστημονικός υπεύθυνος πέραν των 150 ερευνητικών προγραμμάτων. To δημοσιευμένο έργο της έχει περισσότερες από 9.000 αναφορές. Είναι Περιβαλλοντική Σύμβουλος Υπουργείων, Δήμων και Ιδιωτικών Εταιρειών. Είναι επιστημονική υπεύθυνος του προγράμματος BIOGASNET, εκ μέρους του ΕΜΠ.

Δρ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Χημικός, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εργαστηριακό & Διδακτικό Προσωπικό στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης έργων, έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερα από 65 έργα σχετιζόμενα με τα απόβλητα, σε περισσότερες από 20 χώρες. Έχει περισσότερες από 250 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια. Συμμετέχει στη διαχείριση του έργου και συγκεκριμένα σε διαχειριστικά, διοικητικά, οικονομικά και επικοινωνιακά ζητήματα.

Δρ. Δημήτρης Μαλαμής

Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εργαστηριακό & Διδακτικό Προσωπικό στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, με εξειδίκευση στην διαχείριση στερεών αποβλήτων. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση περισσοτέρων από 40 εθνικών και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας για τις τεχνικές δράσεις και ζητήματα του έργου, εκ μέρους του ΕΜΠ.

AERIS

H AERIS είναι μία spin-off εταιρεία του Autonomous University of Barcelona (UAB), με τεράστια εμπειρία σε διεργασίες επεξεργασίας βιομηχανικών αερίων. Η κύρια δραστηριότητα της AERIS είναι η ανάπτυξη και η πώληση βιο-βασισμένου εξοπλισμού, για τον καθαρισμό του βιομηχανικού νερού και μολυσμένων αερίων, και στην παραγωγή και δέσμευση ενέργειας από στερεά κατάλοιπα. Ο συνολικός σχεδιασμός του προτύπου θα πραγματοποιηθεί από την AERIS, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους του BIOGASNET. Ανάμεσα στις άλλες δράσεις, η AERIS είναι υπεύθυνη για την οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας και την εμπορευματοποίησή της στην αγορά.

Dr. Óscar J. Prado 

Διευθυντής της AERIS, είναι κάτοχος PhD στη Χημική Μηχανική. Οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και λειτουργία των βιολογικών αντιδραστήρων για την παραγωγή βιομάζας και σχετικών προϊόντων, και για την αποσύνθεση των ρύπων. Διαθέτει ευρεία εμπειρία στην διαχείριση και ανάπτυξη εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συμμετέχει στη διαχείριση του έργου BIOGASNET.

Dr. Albert Bartrolí 

Χημικός Μηχανικός και κάτοχος PhD στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στους τομείς του σχεδιασμού και συντήρησης βιολογικών συστημάτων για την παραγωγή βιομάζας, τόσο σε εργαστηριακή, όσο και σε πιλοτική κλίμακα. Στο πρόγραμμα BIOGASNET ηγείται του σχεδιασμού και της κατασκευής του προτύπου.

Dr. Josep Torà

Χημικός Μηχανικός και PhD στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Διαθέτει ευρεία εμπειρία στους τομείς του σχεδιασμού και συντήρησης βιολογικών και φυσικοχημικών αντιδραστήρων για διαφορετικές εφαρμογές σε πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα. Στο πρόγραμμα συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην κατασκευή των τοποθεσιών επίδειξης.

Katarzyna Budkiewicz

Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία στον σχεδιασμό βιολογικών αντιδραστήρων για διαφορετικές εφαρμογές σε πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα. Στο πρόγραμμα συμμετέχει στον σχεδιασμό των προτύπων.

Dr. Raquel Montes

Χημικός Μηχανικός, είναι κάτοχος PhD στην Χημεία. Διαθέτει 5ετή εμπειρία στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων αναλυτικών συστημάτων για περιβαλλοντική και βιομηχανική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Συμμετέχει εξίσου σε θέματα τεχνικά και διαχειριστικά.

Bioreciclaje de Cádiz

Η Bioreciclaje de Cádiz είναι μία ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων από 34 κοινότητες στην επαρχία του Cadiz. Η εταιρεία παρέχει τις εγκαταστάσεις της για την ανάπτυξη του προγράμματος LIFE BIOGASNET και συμμετέχει επίσης σε άλλες πράξεις και καθήκοντα, όπως στην προκαταρκτική αξιολόγηση και παρακολούθηση του έργου, όπως και στην διάδοση των αποτελεσμάτων.

Juan Jesús Ortega 

Αποφοίτησε από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης, και διαθέτει 21ετή εμπειρία στον τομέα των αποβλήτων. Από το 2012, είναι Διευθυντής προγραμμάτων στο Bioreciclaje de Cádiz S.A. καθώς και εκπρόσωπος της GS Inima Environment S.A.

Francisco Quintana 

Ανώτερος Τεχνικός Συστημάτων αυτοματισμού και προγραμματισμού, καθώς και Εξειδικευμένος Τεχνολόγος σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαθέτει 40ετή εμπειρία στον τομέα των αποβλήτων. Εργάζεται στην Bioreciclaje de Cádiz S.A. από το 1982. Την παρούσα περίοδο εργάζεται ως σύμβουλος Τεχνικού Ελέγχου της εταιρείας.