Επικοινωνήστε!

Email

Xavier Gamisans

Συντονιστής του έργου

info@biogasnet.eu

Διεύθυνση

Polythecnic  University of Catalonia (UPC)

Av. de les Bases de Manresa, 61-73

08242 Manresa

 

Send message