ACCIONS DEL PROJECTE

A. Accions preparatòries

Acció relacionada amb el disseny i implementació de tots els procediments necessaris per iniciar els contractes amb agents clau identificats, acords entre socis i tota la resta d’actes administratius necessaris.

 • A1.1 Market Survey
 • A1.2 Regulations assessment related to biogas production and usage

B. Accions d’implementació

El prototip es posarà a prova en dues plantes pilot diferents i es faran esforços per ampliar o replicar la tecnologia en diferents escenaris. La replicació i transferibilitat de la solució a altres sectors i països econòmics també es considera mitjançant el desenvolupament d’un pla específic.

 • B1 Design, Construction and Installation of the Prototype
 • B2 Operation of the Prototype at the Landfill
 • B3 Operation of the Prototype at the MSWTP
 • Intellectual Property Protection and Business Plan
 • Replication and Transferability Plan

C. Seguiment de l’impacte de les accions del projecte

El seguiment de la sostenibilitat del projecte i els indicadors de rendiment de LIFE s’utilitzaran per fer un seguiment dels impactes socials i ambientals i per crear materials de difusió i missatges per promoure l’adopció del projecte.

 • C1 Monitoring of the Project Sustainability
 • C2 Monitoring and Measuring of the LIFE Project Performance Indicators

D. Sensibilització pública i difusió dels resultats

Durant l’execució del projecte i al finalitzar-lo, s’està intentant difondre els resultats entre el sector del biogàs.

 • D1 Communication and Dissemination of Results
 • D2 Networking Activities

E. Gestió i coordinació del projecte

Aquesta és una de les accions més importants del projecte, incloent tasques de coordinació, gestió i seguiment, que són essencials per a la correcta execució del projecte, el compliment dels requisits de l’acord de subvenció i el compliment dels objectius.

 • E1 Project Management

Materials promocionals

Tríptic

imatge

Rollup

captura rollup

Cartell - Planta Cádiz

noticeboard capture

Cartell - Atenes

NB capture